Chuyên viên Thiết kế màu Resin

Location: 92 - 94 Đường số 5A, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp HCM.
Salary: 15,000,000 VNĐ
End date: 09/05/2021

Chuyên viên Thiết kế tạo mẫu màu

Location: 92 - 94 Đường số 5A, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp HCM.
Salary: 15,000,000 VNĐ
End date: 09/05/2021

Chuyên viên Thiết kế sản phẩm

Location: 92 - 94 Đường số 5A, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp HCM.
Salary: 15,000,000 VNĐ
End date: 09/05/2021

Senior Frontend Developer

Location: Tòa nhà Sabay, 288 Phạm Văn Hai, Phường 5, Quận Tân Bình, Tp HCM
Salary: Thỏa thuận
End date: 24/04/2021

Senior Backend Developer

Location: Tòa nhà Sabay, 288 Phạm Văn Hai, Phường 5, Quận Tân Bình, Tp HCM
Salary: Thỏa thuận
End date: 24/04/2021

Business Analysis

Location: Tòa nhà Sabay, 288 Phạm Văn Hai, Phường 5, Quận Tân Bình, Tp HCM
Salary: 25,000,000 VNĐ
End date: 23/04/2021

Nhân viên Thiết kế ý tưởng

Location: 92 - 94 Đường số 5A, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp HCM.
Salary: 15,000,000 VNĐ
End date: 30/04/2021

Creative Planner

Location: Tầng 4, Tòa nhà Sabay, 288 Phạm Văn Hai, Phường 5, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
Salary: 15,000,000 VNĐ
End date: 17/04/2021

Trợ lý sản xuất

Location: 92-94 Đường số 5A, P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp HCM.
Salary: 10,000,000 VNĐ
End date: 31/03/2021

Nhân viên thiết kế minh họa

Location: 92-94 Đường số 5A, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp HCM
Salary: 15,000,000 VND
End date: 15/04/2021