Creative Planner

Mức lương: 15,000,000 VNĐ

I. Nhiệm vụ 

- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch marketing cho các thương hiệu của công ty, trong đó tập trung chủ yếu vào các nền tảng mạng xã hội, các kênh digital

- Sáng tạo ý tưởng lớn, concept mới mẻ độc đáo cho từng đợt launching sản phẩm

- Thuyết trình về kế hoạch/ ý tưởng ra mắt sản phẩm với ban quản trị

- Sắp xếp quy trình, lập kế hoạch nguồn lực, phối hợp với các phòng ban để đảm bảo thực hiện kế hoạch đã được duyệt

- Thu thập, phân tích dữ liệu để nắm bắt, dự báo xu hướng thị trường và thấu hiểu insight người dùng.

- Hỗ trợ Marketing Manager trong việc quản lý tiến độ công việc theo kế hoạch truyền thông đã được duyệt

- Thực hiện một số công việc chuyên môn khác theo hướng dẫn của quản lý trực tiếp

II. Yêu cầu

Khả năng thích ứng tốt với các xu hướng mới và văn hoá của thị trường Mỹ

- Khả năng tự học tập, thích nghi và giao tiếp tốt với các phòng ban khác nhau

- Trách nhiệm cao trong công việc, tự giác, chủ động, có tinh thần xây dựng cho mục tiêu chung

- Chịu được áp lực cao trong công việc

- 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Ưu tiên ứng viên đã từng có kinh nghiệm làm MKT cho thị trường Mỹ, EU

III. Quyền lợi

- Lương thỏa thuận từ 10 - 15 triệu/tháng

- Bảo hiểm sức khỏe dành cho nhân viên

- 12 ngày phép 1 năm

- Điều chỉnh lương mỗi năm 1 lần

- Được cấp phát đồng phục công ty

- Lương tháng 13

- Thưởng đánh giá năng lực cuối năm

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

- Du lịch, team building và hoạt động nhóm khác

IV. Thông tin làm việc

1. Nơi làm việc: Tầng 4, Tòa nhà Sabay, 288 Phạm Văn Hai, Phường 5, Quận Tân Bình, Tp HCM.

2. Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30 (Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu và 2 thứ Bảy cách tuần)

I. PRIMARY RESPONSIBILITIES

- Responsible for developing marketing strategies for company's brands, focusing on social platforms and digital channels.

- Create big ideas and unique concepts for each product launching campaign

- Seek approval from BOD by presenting the campaign ideas as a proposal

- Alligning processes, plan resources, and coordinate with departments to ensure the implementation of the plan

- Collecting and analyzing data to capture, forecast market trends and understand customer insights.

- Assisting Marketing Manager in managing work schedule according to the approved media plan

- Other related tasks under Marketing Manager's instructions

II. JOB REQUIREMENT

Adaptability to new trends and culture of the US market

- Ability to self-study, adapt and communicate well with different departments

- High responsibility at work, self-discipline, initiative and a constructive spirit for the common goal

- Resistant to high pressure at work

- Over 2 years of experience in the same position

- Priority to candidates who have had experience is marketing for the US and EU markets

III. ORDER

Salary: Deal from 10.000.000 to 15.000.000 VND

WELFARE

- Health insurance for employees

- 12 days leave year

- Salary adjustment once a year

- Be granted company uniforms

- 13th month salary

- Bonus for capacity assessment at the end of the year

- Annual health examination

- Travel, team building and other group activities

IV. JOB INFORMATION

1. Workplace: 4th Floor. Sabay Building. 288 Pham Van Hai Street, Ward 5, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

2. Work time: From Monday to Friday, take 02 Saturday and take 2 Saturday off, every week