Tổ chức BBQ tại công ty? Bartender tại công ty?
Ngạc nhiên chưa?
Với Artstuff - Không gì là không thể!

  • BBQ và tiệc trà là văn hóa thường niên tại Artstuff. "Con đường đi đến trái tim thông qua dạ dày" còn con đường gắn kết nhân viên cũng có thể thông qua những buổi BBQ và tiệc trà. Tại Artstuff, chúng tôi tạo nên văn hóa thưởng thức ẩm thực và chia sẻ.
  • Sẽ rất thú vị nếu toàn thể nhân viên chung tay vào các buổi BBQ và tiệc trà, qua đó có thể tìm hiểu lẫn nhau, những khía cạnh khác ngoài công việc mà khó có thể chạm đến nếu chỉ đơn thuần tại phòng làm việc hay trong những cuộc họp.
  • Tại Artstuff, chúng tôi tin tưởng và duy trì văn hóa xây dựng cộng đồng kết nối thông qua những hoạt động tập thể chung.
  • Tại Artstuff, BBQ và tiệc trà không chỉ là ẩm thực mà còn là chia sẻ và gắn bó, đoàn kết và giao lưu!

From: Tin và hình ảnh được tổng hợp từ PHCNS

Tags: